Aanleverspecificaties

Wanneer BigBase de opmaak heeft verzorgd voor het drukwerk, zullen we uiteraard rekening houden met de aanleverspecificaties van de drukker. Als de opmaak door een derde partij is verzorgd, dient het aangeleverde bestand aan een aantal eisen te voldoen.

Bestandstype

Bestanden dienen aangeleverd te worden als certified PDF om een optimale kwaliteit te waarborgen. Bestanden zullen altijd voor de drukgang gecontroleerd worden op technische fouten. Het is belangrijk dat alle lettertypen die in het document zijn gebruikt omgezet zijn naar outlines of contouren.

Resolutie

Al het drukwerk heeft een resolutie nodig van 300 dpi. Voor vlaggen, spandoeken, en reclameborden is een resolutie van 150 dpi voldoende.

Transparantie en overdruk

Gebruik van transparantie en overdruk kunnen problemen veroorzaken. Wanneer transparanties niet goed worden afgevlakt kan er kleurverschil ontstaan in de achtergrond van de afbeelding. Wij raden aan om teksten en/of afbeeldingen niet op overdruk te zetten, omdat het dan kan voorkomen dat bepaalde teksten niet goed leesbaar worden. Mochten er vragen zijn over transparantie of afvlakking dan kunt u contact opnemen met Roel Timmermans

Kleurgebruik

Bestanden dienen aangeleverd te worden in CMYK, tenzij anders besproken. De maximale inktdekking voor het bestand is 300%. Een hogere inktdekking kan vlekken veroorzaken en wordt om die reden dan ook ten strengste afgeraden. Let op dat zwart ook echt 100% zwart is en niet is opgebouwd uit 100% cyaan, 100% magenta en, 100% geel en 100% zwart. Als het zwart echt diep zwart moet zijn dan adviseren wij om de volgende waarden te hanteren: Cyaan 63%, Magenta 52%, Geel 51% en Zwart 100%.

Afloop en drukkersmarkeringen

Bestanden dienen een afloopinstelling mee te krijgen van 3mm rondom. Drukkersmarkeringen hoeven niet in het document aangegeven te worden. De snijmarge voor teksten is minimaal 5 mm. Voor reclameborden is een afloop van 1 cm aan alle zijden nodig.

Templates

Voor diverse soorten drukwerk zijn er op aanvraag templates beschikbaar om de opmaak van het document te vereenvoudigen. Deze aanvraag kunt u plaatsen via ons contactformulier.